Buntod Reef Marine Sanctuary & Sandbar

Buntod Reef Marine Sanctuary & Sandbar sa Masbate, Pilipinas
English | Filipino

Ang Buntod Reef Marine Sanctuary & Sandbar ay ang pangunahing natural na atraksyon ng Lungsod ng Masbate, sa Probinsya ng Masbate. Ang sandbar, o ang bahura, ay matatagpuan isang kilometro mula sa dalampasigan ng Isla ng Masbate at ito ay madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng isang arkiladong bangka. Ipinagmamalaki ng Buntod Reef Marine Sanctuary & Sandbar ang maputi at pino nitong buhangin at ang napakalinaw nitong tubig, kaya naman dinarayo ito ng maraming turista.